เมนู

 
 
 
     
 

ลิงค์...

 
 

 
     
 

เข้าสู่ระบบ

 
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 
     

 

     
 

อัตราว่างงาน

 
 

 

 

     อุปสรรคสำคัญที่ท้าทายการพัฒนาเศรษฐกิจของซาอุดิอาระเบีย ได้แก่ สถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางที่มาจากภัยการก่อการร้าย อาจบั่นทอนการลงทุนและการท่องเที่ยวจากต่างประเทศ ยิ่งไปกว่านั้น ทางการซาอุดิอาระเบีย จำเป็นต้องเร่งรัดระบบการศึกษาอย่างขนานใหญ่ เพื่อปรับปรุงให้แรงงานซาอุดิอาระเบีย สามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะภาคธุรกิจเอกชน หรือเป็นผู้ประกอบการรายย่อย มีอัตราคนว่างงานจำนวนมาก แต่คนท้องถิ่นไม่มีความชำนาญในด้านงานก่อสร้างและงานฝีมือ ทำให้แรงงานไทย ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการก่อสร้าง น่าจะเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานของซาอุดิอาระเบียแต่คนงานไทยในซาอุดิอาระเบียลดลงรวดเร็ว จากจำนวนราว 130,000 คนในช่วงก่อนวิกฤต เหลือจำนวนประมาณ 10,000 คนในปัจจุบัน