เมนู

 
 
 
     
 

ลิงค์...

 
 

 
     
 

เข้าสู่ระบบ

 
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 
     

 

     
 

ปัญหาที่ส่งผลต่อการจ้างแรงงานไทย

 
 

        คนงานไทยเดินทางเข้าซาอุดีฯ โดยวีซ่าอุมเราะห์หรือเป็นผู้แสวงบุญและหลบหนีทำงาน (ผิดกฏหมาย)

 

        - คนไทยที่หลบหนีทำงาน หากถูกจับกุมจะถูกส่งกลับประเทศไทย       

        - กรณีคนไทยบางรายถูกนายหน้าชาวซาอุดีฯ หลอกลวงว่าสามารถทำใบถิ่นที่อยู่ (IQAMA)โดยเรียกเก็บเงินเป็นจำนวนมาก แต่ไม่สามารถดำเนินการขอได้

        - กรณีหญิงไทยปลอมเป็นมุสลิมและเดินทางเข้าประเทศโดยใช้วีซ่าอุมเราะห์ และเข้ามาขายบริการทางเพศ ซึ่งเป็นสิ่งผิดกฎหมายอย่างร้ายแรงของประเทศนี้