เมนู

 
 
 
     
 

ลิงค์...

 
 

 
     
 

เข้าสู่ระบบ

 
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 
     

 

     
 

สวัสดิการแรงงานไทย

 
 

สวัสดิการแรงงานต่างๆ ในกรุงริยาด 

 

• สํ านักงานแรงงานในซาอุดิอาระเบีย 2,328,800 บาท

  - ค่าอาหารทําการนอกเวลา 55,700บาท

  - ค่าเช่าบ้าน 2,238,600บาท

  - ค่าตอบแทนอื่น ๆ 30,000บาท