เมนู

 
 
 
     
 

ลิงค์...

 
 

 
     
 

เข้าสู่ระบบ

 
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 
     

 

     
 

สถานการณ์ความไม่สงบในประเทศอิรัก

 
 

 สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ได้ชะลอการอนุญาตจัดส่งแรงงานไทยและการอนุญาตเดินทางไปทำงานในประเทศอิรักทุกกรณี เนื่องจากการสู้รบระหว่างกองทัพอิรักกับกองกำลังติดอาวุธได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น แม้ว่าการไปทำงานในประเทศอิรักอาจมีค่าจ้างสูงเพราะเป็นการไปทำงานในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สิน แต่แรงงานไม่มีอิสระในการสัญจรออกนอกที่พักอาศัยหรือที่ทำงานเพราะอาจถูกลักพาตัวเพื่อเรียกค่าไถ่และอาจได้รับผลกระทบจากเหตุก่อการร้ายที่ยังคงเกิดขึ้น ทั้งนี้จนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติ หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2245 6708 - 9 ในวันและเวลาราชการ