เมนู

 
 
 
     
 

ลิงค์...

 
 

 
     
 

เข้าสู่ระบบ

 
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 
     

 

     
 

สนร.ริยาดออกเยี่ยมเยียนแรงงานในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2558

 
 

 ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมาสนร.ริยาดได้ออกเยี่ยมเยียนแรงงานไทยในเมือง Shaqraa, Zulfi, Hail ทางภาคเหนือของซาอุดีอาระเบียและเมือง Jeddah, Makkah ซึ่งเป็นเมืองท่าและเมืองสำคัญทางศาสนาทางภาคตะวันตกของซาอุดีอาระเบียโดยได้รับการต้อนรับจากแรงงานไทยเป็นอย่างดี ในโอกาสนี้สนร.ริยาดและสกญ.เจดดาห์ได้นำโครงการกงสุลสัญจรไปให้บริการทำหนังสือเดินทางและบัตรประจำตัวประชาชนที่เมือง Awali ชานเมืองมักกะห์ด้วย โดยสนร.ริยาดได้ให้คำแนะนำแก่แรงงานที่มารับบริการทั้งหมดเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายของซาอุดีอาระเบียอย่างเคร่งครัด การติดต่อกับครอบครัวอย่างสม่ำเสมอ การรักษาสุขภาพเนื่องจากส่วนใหญ่อายุมากแล้ว รวมถึงการดำเนินการตามโครงการแรงงานศีล 5 ซึ่งแรงงานที่ไปเยี่ยมเยียนมีขวัญและกำลังใจดีมากและดีใจที่เจ้าหน้าที่ออกมาเยี่ยมเยียนและให้บริการดังกล่าว