Skip to main content

หน้าหลัก

กระทรวงแรงงาน

แบนเนอร์ สไลด์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม...

จำนวนการเข้าชม ครั้ง เผยแพร่เมื่อวันที่08 ธ.ค. 2562

สำนักงานแรงงานในประเทศซาอุดีอาระเ...

จำนวนการเข้าชม ครั้ง เผยแพร่เมื่อวันที่18 ม.ค. 2562

สถานการณ์การเมืองเยเมน...

จำนวนการเข้าชม ครั้ง เผยแพร่เมื่อวันที่16 ก.พ. 2558
ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

สนร.ริยาดออกเยี่ยมแรงงานไทยในรอบเดือน มีนาคม 58

จำนวนการเข้าชม 1105 ครั้ง เผยแพร่โดย 24/05/2558
ประกาศ

ประกาศ

รับสมัครงานไปทำงานในต่างประเทศ

จำนวนการเข้าชม ครั้ง เผยแพร่โดย 08/02/2553

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ใหม่
ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ใหม่

ดาวน์โหลด

ลิงก์ที่น่าสนใจ

TOP