Skip to main content

หน้าหลัก

สนร.ริยาดเข้าพบผู้บริหาร LMRA ของบาห์เรน และเยี่ยมแรงงานไทย

สนร.ริยาดพร้อมกับสอท.มานามาได้เข้าพบผู้บริหาร Mr. Ahmed Al Khabbaz ผู้จัดการฝ่ายประสานงานของ LMRA (Labor Market Regulatory Authority) หน่วยงานที่ดูแลเรื่องระบบแรงงานต่างชาติของบาห์เรนเพื่อหารือด้านแรงงานตามคำเชิญของ LMRA 

นอกจากนี้ยังได้ร่วมงานกงสุลสัญจรของสอท.มานามา ในการเยี่ยมแรงงานไทยที่บริษัทโตโยต้าพลาซ่า มีการนี้ได้นำอาหารเที่ยงไปเลี้ยงแรงงานไทยด้วย


22748
TOP