Skip to main content

หน้าหลัก

สนร.ริยาดเดินทางไปตรวจเยี่ยมแรงงานไทยที่ประเทศคูเวต

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2556  นายชัยยศ  อยู่ทรัพย์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) และคณะจนท.ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายสุรศักดิ์  เจือสุคนธ์ทิพย์ เอกอัครราชทูต ณ เมืองคูเวต ประเทศคูเวต และหารือกับฝ่ายกงสุลเพื่อติดตามความคืบหน้าในการช่วยเหลือแรงงานไทยในคูเวต และสนร.ริยาดได้เดินทางไปพบกับผู้บริหารของบริษัท HEISCO เพื่อสอบถามความคืบหน้าในการติดตามสิทธิประโยชน์ของแรงงานไทยซึ่งบริษัทมีแรงงานไทยขณะนี้ประมาณ 107 คนและมีโครงการจะนำเข้าแรงงานไทยอีกประมาณ 50 คน ต่อมาสนร.ริยาด ได้ไปพบปะเยี่ยมเยียนผู้บริหารของบริษัท SAMSUNG ฯ ที่สนง.ของบริษัทและเยี่ยมแรงงานไทยที่บริเวณที่พักคนงานของบริษัทซึ่งมีแรงงานไทยพักอยู่ประมาณ 60 คน และต่อจากนั้นก็ได้ไปพบปะกับแรงงานไทยของบริษัท Mustafa Karam & Sons ซึ่งมีแรงงานไทย 30 คนโดยทั้งสามแห่งได้ร่วมกับสอท. ณ กรุงคูเวต ชี้แจงกำหนดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรและการลงทะเบียนเลือกตั้งในต่างประเทศให้แรงงานไทยได้รับทราบด้วย


2128
TOP