Skip to main content

หน้าหลัก

สนร. ริยาดให้บริการให้คำปรึกษาด้านแรงงาน ณ เมือง Al Khobar

นายชาติชาย เทียมสนิท ที่ปรึกษา เป็นหัวหน้าคณะให้บริการให้คำปรึกษาด้านแรงงาน ณ เมือง Al Khobar พร้อมกับการให้บริการกงสุลสัญจรโดย สอท. ณ กรุงริยาด เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 ณ โรงแรม Golden Tulip ซึ่งมีแรงงานไทยจำนวนมากขอรับบริการคำปรึกษาด้านการดำเนินคดีกับนายจ้าง การดำเนินการกลับประเทศในกรณีที่นายจ้างไม่ต่อใบถิ่นที่อยู่ให้ การให้คำแนะนำเกี่ยวกับกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศ เป็นต้น

 


844
TOP