Skip to main content

หน้าหลัก

สนร.ริยาด ประชาสัมพันธ์การแพร่ของเชื้อ โคโรน่าไวรัส (MERS) ในซาอุดีอาระเบีย

 สนร.ริยาดได้รับแจ้งจาก สอท. ณ กรุงริยาด เรื่องการแพร่ของเชื้อโคโรน่าไวรัส (MERS) ในซาอุดีอาระเบีย จึงขอประชาสัมพันธ์ให้แรงงานไทยและคนไทยในซาอุดีอาระเบียเพิ่มความระมัดระวังในการดำเนินชีวิตประจำวันให้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุที่มีอาการป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจอยู่แล้ว และขอให้ทุกคนละเว้นการอยู่ใกล้ชิดหรือคลุกคลีกับผู้มีอาการป่วยไข้ และให้บริโภคอาหารที่ปรุงสุก ล้างผลไม้ให้สะอาด รวมทั้งรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงเพื่อป้องกันการติดเชื้อดังกล่าว หากมีอาการใข้หรือเจ็บคอ รักษาไม่หายภายใน 3 – 4 วัน ให้แจ้งเครือข่าย สอท.หรือ สนร. พร้อมกับไปรายงานตัวที่โรงพยาบาลใหญ่ใกล้ถิ่นที่ตนพำนักทันที


1202
TOP