Skip to main content

หน้าหลัก

สนร.ริยาด ร่วมกับ สอท.ณ กรุงโดฮา ช่วยเหลือคนงานไทย ในประเทศกาตาร์

เมื่อวันที่  9 – 13  มกราคม 2554  สนร.ริยาด ได้ มอบหมายให้ พันจ่าเอกบัญชา  ชื่นชม ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน)  ไปร่วมปฏิบัติงานกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ ตามแผนปฏิบัติงานโดยติดตามเรื่องร้องทุกข์ของคนงานไทยที่ส่งมาจากกระทรวงแรง งาน ด้วยการประสานและเข้าพบนายจ้างเพื่อรับทราบความคืบหน้าจนได้ข้อยุติ จำนวน 4 ราย  ส่วนเรื่องที่เหลืออยู่ระหว่างรอคำตอบจากนายจ้าง นอกจากนี้ ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของสอท.ณ กรุงโดฮา รับเรื่องร้องทุกข์ และสอบข้อเท็จจริงคนงานไทย จำนวน 12  คนที่เดินทางมาทำงานกับนายจ้างในประเทศกาตาร์ ครบสัญญาจ้างแล้ว นายจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้างโดยยังไม่ส่งคนงานกลับประเทศไทย และได้นำคนงานกลุ่มดังกล่าวไปร้องทุกข์ที่สำนักงานการแรงงานของประเทศกาตาร์ และเข้าพบกับนายจ้าง เพื่อเร่งรัดให้ดำเนินเรื่องยกเลิกวีซ่า และส่งคนงานไทยกลับประเทศซึ่งนายจ้างได้ยกเลิกวีซ่าและคนงานไทยเดินทางกลับ ประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว


1365
TOP