Skip to main content

หน้าหลัก

สนร.ริยาด เยี่ยมเยียนแรงงาน ณ แคมป์ที่พักในกรุงริยาด ประเทศซาอุดีอาระเบีย

Preview

Download Images

          เมื่อวันที่  8  ตุลาคม 2553 เวลา 10.00  12.00 น. สนร.ริยาด โดยนายชัยยศ  อยู่ทรัพย์อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน)  และพันจ่าเอกบัญชา  ชื่นชม ที่ปรึกษา(ฝ่ายแรงงาน)  ได้ไปพบปะเยี่ยมเยียนแรงงานไทย  ณ  แคมป์ที่พักของบริษัทAl  Abdullatef  Furniture  ในกรุงริยาด ประเทศซาอุดีอาระเบีย  เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจ   และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการพำนักอาศัย และการทำงาน  เนื่องจากแรงงานกลุ่มนี้เข้ามาโดยนายจ้างใช้วีซ่าเยี่ยมเยียน ซึ่งสามารถอยู่พำนัก ได้  90 วัน  จากนั้น นายจ้างจะขอขยายเวลาการอยู่พำนัก และเปลี่ยนเป็นวีซ่าการทำงาน บริษัท ฯ ทำกิจการด้านการผลิต  และรับติดตั้งปูพรม ทั้งในกรุงริยาด และเมืองอื่น ๆ มีลูกจ้างประมาณ 4,000 คน  โดยเคยมีแรงงานไทยถึง 700 คน แต่ปัจจุบันเหลือเพียง 27 คน โดยเป็นผู้ที่เข้ามาใหม่ 15 คน  แรงงานไทย ได้รับค่าจ้าง 1,000 ริยาล รวมค่าอาหาร  ได้เปอร์เซ็นต์จากการติดตั้งปูพรมในแต่ละครั้งและนายจ้างจัดที่พักให้


1196
TOP