Skip to main content

หน้าหลัก

กำหนดการให้บริการให้คำปรึกษาด้านแรงงานนอกสถานที่

สำนักงานแรงงานในประเทศซาอุดีอาระเบีย มีกำหนดการให้บริการให้คำปรึกษาด้านแรงงานนอกสถานที่ดังนี้

วันที่เมืองสถานที่
14 ก.พ. 63Buraydah, Al QasimGolden Tulip Hotel
15 มี.ค. 63Beirut, Lebanonจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
27 มี.ค. 63Khamis Mushait, Asirจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

จึงขอประกาศเชิญชวนท่านที่สนใจเข้ารับบริการตามวันและสถานที่ข้างต้น

 

20
TOP