Skip to main content

หน้าหลัก

ที่ปรึกษาฝ่ายแรงงานเข้าพบรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงทรัพยากรมนุษย์ฯ

วันที่ 27 มกราคม 2565 นายชาติชาย เทียมสนิท ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ได้เข้าหารือกับนายอัฎนัน อับดุลลาห์ อัลนาอีม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงทรัพยากรมนุษย์ฯ เพื่อกำหนดแนวทางการทำงาน และติดตามความคืบหน้าร่วมกันโดยมีเป้าหมายเพื่อที่จะให้แรงงานไทยสามารถเดินทางมาทำงานยังประเทศซาอุดีอาระเบียได้เร็วที่สุด

แหล่งข่าวหลายสำนัก

https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_514105

https://www.bangkokbiznews.com/social/985161


1462
TOP