Skip to main content

หน้าหลัก

ที่ปรึกษาฝ่ายแรงงานเยี่ยมชมบริษัทจัดหางาน SMASCO

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 นายชาติชาย เทียมสนิท ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ได้เดินทางไปเยี่ยมชมบริษัทจัดหางาน SMASCO โดยมีนาย Abdullah Z. Al-Omar CEO และคณะบริหารให้การต้อนรับ โดยบริษัทดังกล่าวมีการนำเข้า-จัดส่ง แรงงานทุกประเภท-สาขา จำนวนมากกว่า 140,000 ราย และมีเครือข่ายลูกค้าทั่วทั้งซาอุดีฯ และประเทศอื่นในกลุ่ม GCC หลังจากนี้ สนร. ริยาด จะสนับสนุนให้บริษัทจัดหางานจากฝั่งไทยและซาอุดีฯ ได้พบหารือและจับคู่ทางธุรกิจ เพื่อสร้างอาชีพและรายได้แก่แรงงานไทยต่อไป


1549
TOP