Skip to main content

หน้าหลัก

วันหยุดประจำปี ๒๕๖๓

วันหยุดของสำนักงานแรงงานไทยในประเทศซาอุดีอาระเบียประจำปี ๒๕๖๓

มกราคม1วันขึ้นปีใหม่
เมษายน6วันจักรี
13วันสงกรานต์
14
15
พฤษภาคม4วันฉัตรมงคล
6วันวิสาขบูชา
24เทศกาลฉลองตรุษอีดิลฟิตรี
25
26
มิถุนายน3วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชินี
กรกฎาคม28วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สิงหาคม2เทศกาลฉลองตรุษอีดิลอัฎฮา
3
12วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชินีนาถ
กันยายน23วันชาติซาอุดีอาระเบีย
ตุลาคม13วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ธันวาคม6วันหยุดชดเชยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันชาติ
10วันรัฐธรรมนูญ
31วันสิ้นปี

วันและเวลาทำการ วันอาทิตย์-วันพฤหัส, 08.00 – 15.00 น. (08.00 – 14.00 น. ในช่วงรอมฏอน)

 

249
TOP