Skip to main content

หน้าหลัก

วันหยุดประจำปี ๒๕๖๓

วันหยุดของสำนักงานแรงงานไทยในประเทศซาอุดีอาระเบียประจำปี ๒๕๖๓

มกราคม 1 วันขึ้นปีใหม่
เมษายน 6 วันจักรี
13 วันสงกรานต์
14
15
พฤษภาคม 4 วันฉัตรมงคล
6 วันวิสาขบูชา
24 เทศกาลฉลองตรุษอีดิลฟิตรี
25
26
มิถุนายน 3 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชินี
กรกฎาคม 28 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สิงหาคม 2 เทศกาลฉลองตรุษอีดิลอัฎฮา
3
12 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชินีนาถ
กันยายน 23 วันชาติซาอุดีอาระเบีย
ตุลาคม 13 วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ธันวาคม 6 วันหยุดชดเชยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันชาติ
10 วันรัฐธรรมนูญ
31 วันสิ้นปี

วันและเวลาทำการ วันอาทิตย์-วันพฤหัส, 08.00 – 15.00 น. (08.00 – 14.00 น. ในช่วงรอมฏอน)

 

1940
TOP