Skip to main content

หน้าหลัก

สนร.ริยาดเดินทางไปพบปะนายจ้างและเยี่ยมเยียนแรงงานไทยในเดือนพฤษภาคม 58

ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2558 สนร.ริยาดร่วมกับสอท.ริยาดได้เดินทางไปพบปะนายจ้างและสถานประกอบการจำนวน 3 แห่งได้แก่บริษัท Tabbah รับเจียรไนเพชรพลอย The spirit spa ร้านอาหารญี่ปุ่น Ginger และร้าoApollo spa พร้อมกับเยี่ยมเยียนแรงงานไทยในเลบานอน และเมืองบุไรดาห์และเมืองอัลโคบาร์ ซาอุดีอาระเบีย โดยมีการนำบริการทำหนังสือเดินทาง ทำบัตรประจำตัวประชาชนไปให้บริการแก่แรงงานไทยตามโครงการกงสุลสัญจรของสอท.ริยาด ในการนี้สนร.ริยาดได้ให้คำแนะนำแก่สถานประกอบการ พร้อมทั้งแจกเอกสารแผ่นพับเกี่ยวกับการจ้างแรงงานไทย และได้ย้ำเตือนการปฎิบัติตัวกับแรงงานไทยที่มาร่วมกิจกรรมและรับบริการ


22791
TOP