Skip to main content

หน้าหลัก

สนร.ริยาด เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต และเยี่ยมเยียนแรงงานไทย ณ กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์

Preview

          เมื่อวันที่  28  กันยายน 2553  เวลา  11.30 – 13.00  น. นายชัยยศ  อยู่ทรัพย์  อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน)  และพันจ่าเอกบัญชา ชื่นชม ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน)  ได้เข้าเยี่ยมคารวะ นายสุวัฒน์  จิราพันธุ์  เอกอัครราชทูต ณ  กรุงโดฮา  ประเทศกาตาร์  เนื่องในโอกาสที่เดินทางมารับตำแหน่ง  จากนั้นเวลา 15.00 –17.00 น. สนร.ริยาดและนายสมหวัง  เครือสุวรรณ์  อัครราชทูตที่ปรึกษา ได้เดินทางไปหารือกับผู้บริหารของบริษัทเพาเวอร์ไลน์  เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับข้อร้องทุกข์ของแรงงานไทย  เพื่อแก้ไขปัญหา รักษา และส่งเสริมการว่าจ้างแรงงานไทย  ซึ่งมีแรงงานไทย ทำงานในบริษัท ประมาณ 1,300 คน ต่อมาวันที่ 29  กันยายน 2553  เวลา 09.00 – 13.00 น. สนร.ริยาด ได้ไปพบปะเยี่ยมเยียนแรงงานไทย ณ สถานที่ทำงาน  แคมป์ที่พักของบริษัทเพาเวอร์ไลน์  เอ็นจิเนียริ่ง  จำกัด (มหาชน)  และเวลา  15.00 – 16.30 น. ได้ไปพบปะเยี่ยมเยียนแรงงานไทย  ณ บริษัทบูม  คอนสตรัคชั่น  จำกัด   ซึ่งประกอบกิจการด้านการก่อสร้าง โครงการที่อยู่อาศัย และมีแรงงานไทย ประมาณ 30  คน และบริษัทได้ยื่นเรื่องนำเข้าแรงงานไทยใหม่อีก  โดยได้ร่วมกับสอท. ณ กรุงโดฮา ตรวจสอบสภาพการจ้าง


1157
TOP