Skip to main content

หน้าหลัก

สนร.ริยาด เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต และเยี่ยมแรงงานไทยที่ประเทศคูเวต

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2556  เวลา  10.00 – 11.00  น. นายชัยยศ  อยู่ทรัพย์  อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน)  ได้พานายสิทธิศักดิ์  ลาเรือง ที่ปรึกษา(ฝ่ายแรงงาน) ได้เข้าเยี่ยมคารวะ นายสุรศักดิ์  เจือสุคนธ์ทิพย์ เอกอัครราชทูต  ณ  เมืองคูเวต ประเทศคูเวต เนื่องในโอกาสที่เดินทางมารับตำแหน่ง จานั้น สนร.ริยาดได้เดินทางไปติดต่อประสานงานกับกรมแรงงานสัมพันธ์และศาลชั้นต้นของประเทศคูเวตเพื่อหารือเรื่องการฟ้องร้องเรียกสิทธิประโยชน์ให้กับแรงงานไทยซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการชั้นศาล และพบกับผู้บริหารของบริษัท Al Kulaib International Trading Co., W.L.L เกี่ยวกับข้อร้องทุกข์ของแรงงานไทย  เพื่อแก้ไขปัญหา รักษา และส่งเสริมการว่าจ้างแรงงานไทย  ซึ่งมีแรงงานไทย ทำงานในบริษัท ประมาณ 113 คนและมีแนวโน้มจะจ้างแรงงานไทยเพิ่มขึ้น ต่อมาวันที่ 12 กันยายน 2556  เวลา 18.00 – 20.00 น. สนร.ริยาด ได้ไปพบปะเยี่ยมเยียนแรงงานไทย ณ แคมป์ที่พักของบริษัท Al Kharli มีแรงงานไทย ประมาณ 130  คน โดยได้ร่วมกับสอท. ณ กรุงคูเวต นำบริการแจกสิ่งของและตรวจสุขภาพให้กับแรงงานไทยด้วย 


849
TOP