Skip to main content

หน้าหลัก

สนร. ริยาด เดินทางไปเยี่ยมเยียนแรงงานไทยในพื้นที่กันดาร

นาวาตรีวิทวัส กู้ประเสริฐ และนายชาติชาย เทียมสนิท ที่ปรึกษา ได้เดินทางไปเยี่ยมแรงงานไทยจำนวน 2 คน ซึ่งทำงานอยู่เมือง Qaryat al Ulya ซึ่งเป็นพื้นที่กันดารห่างไกล และหนึ่งในนั้นมีอาการเจ็บป่วยจากโรคเรื้อรัง เมื่อวันที่ 8 ก.ย. 63


1022
TOP