Skip to main content

หน้าหลัก

สนร. ริยาด ให้ความช่วยเหลือแรงงานถูกทอดทิ้งให้เดินทางกลับบ้าน

นายชาติชาย เทียมสนิท ทีปรึกษา สนร. ริยาด ได้ให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยจำนวน 2 ราย ซึ่งถูกนายจ้างทอดทิ้งและประสบความลำบากในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ให้เดินทางกลับภูมิลำเนาโดยเที่ยวบินพิเศษซึ่งจัดโดย สอท. ณ กรุงริยาด เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563


938
TOP