Skip to main content

หน้าหลัก

ตลาดแรงงานไทย

     ซาอุดีฯ เป็นประเทศที่กำลังพัฒนา ทำให้มีการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานเป็นจำนวนมาก และมีทรัพยากรน้ำมันสำรองมากที่สุดในโลก ประมาณ 1 ใน 4 ของโลก ส่งเป็นสินค้าออกทำรายได้เป็นจำนวนมหาศาลในแต่ละปี ทำให้มีงบประมาณในการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง กระทรวงการวางแผนของซาอุดีฯ ประมาณการว่า จะมีความต้องการจ้างแรงงานต่างชาติเพื่อทำงานในตำแหน่งต่าง ๆ ทั้งในภาราชการและเอกชน ประมาณ 90,000 – 100,000 คน ประเทศที่ได้ส่วนแบ่งตลาดแรงงานนี้ที่สำคัญ ได้แก่ อินเดีย อียิปต์ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ปากีสถาน บังคลาเทศ และศรีลังกา เป็นต้น

     สำหรับประเทศไทย เนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศยังไม่ปกติซาอุดีฯ ยังไม่เปิดวีซ่าแรงงานไทยอย่างเป็นทางการ แรงงานไทยจึงไม่มีส่วนแบ่งนี้ การเดินทางเข้าไปทำงานในซาอุดีฯ ของแรงงานไทยปัจจุบันคงมีอยู่เฉพาะในกลุ่มนายจ้างที่มีความใกล้ชิดกับรัฐบาล ซึ่งสามารถจ้างแรงงานได้บ้าง

     อย่างไรก็ดี แม้ว่าแรงงานไทยที่ถูกต้องตามกฏหมายจะลดน้อยลง แต่เนื่องจากซาอุดีฯ เป็นประเทศศูนย์กลางของศาสนาอิสลาม ซึ่งทุกปีจะมีผู้แสวงบุญเดินทางเข้าไปประกอบพิธีทางศาสนาจำนวนมาก จึงเป็นช่องทางให้คนไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม รวมทั้งคนไทยที่ไม่ได้นับถือศาสนาอิสลาม แต่ปลอมเป็นผู้นับถือศาสนาอิสลามใช้ช่องทางนี้ ลักลอบเดินทางเข้าไปทำงานในซาอุดีฯ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นงานตัดเย็บเสื้อผ้าชุดประจำชาติของซาอุดีฯ เพราะมีรายได้ดี ประมาณเดือนละ 24,000 – 30,000 บาท  ปัจจุบันจึงยังมีคนงานไทยผิดกฎหมายจำนวนมากทำงานอยู่ในเขตภาคตะวันตกของซาอุดีฯ  ทั้งนี้ คนงานเหล่านี้ หากโชคดีได้ทำงานกับนายจ้างที่ดีและต้องการจ้างอย่างถาวร นายจ้างจะพยายามวิ่งเต้นขอใบอนุญาตทำงานให้และมีหลายรายที่ได้รับใบอนุญาตทำงาน  อย่างไรก็ดี คนงานเหล่านี้ส่วนใหญ่จะไม่สามารถขอใบอนุญาตทำงานได้ เนื่องจากทางการซาอุดีฯ ค่อนข้างเข้มงวดในการอนุญาต ทำให้คนงานต้องทำงานโดยผิดกฎหมาย และหากถูกจับได้ก็จะถูกส่งกลับประเทศโดยไม่มีการดำเนินคดี นอกจากมีการกระทำความผิดอื่น

      สำหรับคนงานที่ทำงานอยู่นานและไม่ถูกจับกุม หากต้องการเดินทางกลับจะต้องมอบตัวต่อกองเนรเทศ กรมตรวจคนเข้าเมือง เพื่อส่งตัวกลับ ในการเดินทางกลับทุกสัปดาห์ ๆ ละ 2 ครั้ง  ซึ่งสกญ.จะร่วมกับสนร. ณ เมืองเจดดาห์จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปประสานงานกับทางการซาอุดีฯ เพื่อจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องและอำนวยความสะดวกในการเดินทางกลับของคนงานเหล่านี้

     โดยสรุป แม้ว่า ประเทศซาอุดีฯ จะมีการผลักดันแรงงานต่างชาติที่ผิดกฎหมายเป็นจำนวนมาก และพยายามให้คนซาอุดีฯ เข้ามาทำงานแทนที่คนต่างชาติก็ตาม แต่คาดว่า ซาอุดีฯ ยังต้องการแรงงานต่างชาติอยู่อีกเป็นจำนวนมาก  เนื่องจากซาอุดีฯ เป็นประเทศที่กำลังพัฒนาและมีเงินงบประมาณจำนวนมาก ประกอบกับคนซาอุดีฯ ไม่มีความรู้และความชำนาญในการทำงานและไม่ต้องการที่จะทำงานที่ต้องใช้แรงงานมาก


972
TOP