Skip to main content

หน้าหลัก

ธรรมเนียมปฏิบัติทางสังคมและธุรกิจ

สำหรับบุรุษ

        – ห้ามนุ่งกางเกงขาสั้น

        – ห้ามใส่สร้อยคอทองคำ

        – ห้ามนำสิ่งของบูชาทุกอย่างที่เป็นของศาสนาอื่น ๆ เข้าประเทศ

        – ห้ามเดินกับสตรีที่มิใช่ภรรยา

        – ห้ามดื่มสุรา เล่นการพนัน

        – ห้ามไม่ให้มีการบันเทิงทุกชนิด

 

สำหรับสตรี

        ในที่สาธารณะต้องใส่เสื้อผ้าให้มิดชิด คลุมศีรษะและสวมชุดสีดำ (ชุดอาบายาห์ – ABAYAH)

สตรีออกนอกที่อยู่อาศัยคนเดียวไม่ได้ ต้องมีสมาชิกครอบครัวที่เป็นผู้ชายตามไปดูแลด้วย

ทั้งนี้จะมีตำรวจศาสนา (มูเตาวะห์) คอยตรวจจับ ตักเตือนและนำไปกักขังลงโทษ หากกระทำผิดกฎข้อห้าม ทางศาสนาอิสลาม

 


3547
TOP